Turi-Turian

Ompunta Simataraja Panglima Na Barani

Illustrasi
credit photo: https://bindranatoparhusip.wordpress.com/2012/07/

SIMARMATA.or.id – Hot ma maringanan Ompunta Simata Raja di tano na pinillitna jala na ditodo rohana na gabe golatna na boi warishononna tu pinomparna di sogot-sogot ni ari. Tung gomos do i dihaposi rohana, marhite-hite tudu-tudu ni alatanna na boi dijaha ibana Paralamat na sintong i, ia luat Simarmata na ingkon sada luat na tarbarita di na humaliang hombar balokna, ... Read More »

Ompu Pultak Raja Margelar Ompu Tuan Singal Dohot Anakna Natolui, Sada Boruna

Illustrasi
credit photo: https://togapardede.files.wordpress.com/2012/08/kampung-batak.jpg

SIMARMATA.or.id – Lam simbur magodang ma si Pultak Raja na pinarmudu-mudu ni Ompu Boru Malau. Lam balga ma dagingna jala matoras ma nang parrohaonna. Denggan muse do marpangalaho na sai tongtong manjalo ajar dohot poda sian Ompunta Boru. Tangkas muse do Pultak Raja diajari asa lam diantusi taringot tu paradaton dohot uhum na masa di halak Batak. Ingkon tangkas somba ... Read More »

Torsa-Torsa Ompu Dosi Raja Dohot Pultak Raja

Illustrasi
credit photo: https://tanobatak.files.wordpress.com/2009/01/siregar-1.jpg

SIMARMATA.or.id- Ompunta Dosi Raja mangalap boru Ompunta Boru Bungalom br. Malau. Dung hot ripe nasida sanga do tar leleng nasida tarpaima-ima di hasosorang ni dakdakna di bagas nasida. Dung songoni lelengna sailaho ma Ompu Boru rap Ompu Doli manungkun tu angka na malo manungkun tu angka na malo i tu angka Datu Bolon dohot tu Sibaso Bolon na tar barita ... Read More »

Cerita Sigale-gale, Boneka Pemanggil Arwah yang Bisa Hidup Menyerupai Manusia

sigalegale

Medan, SIMARMATA.or.id – Dengan penduduk kurang lebih 250 juta, berbagai suku di deretan pulau-pulau Indonesia merupakan negara dengan keaneka ragaman budaya yang sangat berwarna-warni, dari sabang sampai merauke. Mulai dari kerajinan khas, tarian, bahasa, pakaian, keyakinan, makanan khas dan masih banyak yang lainnya, yang tentunya masih begitu banyak yang belum kita kenali walaupun kita tinggal di satu negara yang sama ... Read More »

Tarombo selalu dikait-kaitkan dengan Hahomion: Menyusur Silsilah

Tarombo_1391773314

Bandung, SIMARMATA.or.id – Tarombo dalam bahasa indonesia adalah Silsilah, silsilah keluarga, bagan silsilah, atau diagram silsilah adalah suatu bagan yang menampilkan hubungan keluarga (silsilah) dalam suatu struktur pohon [1]. Silsilah sebagai sumber kronologis [2]. “Jangan heran bila setiap orang batak bertemu pasti martarombo, apa itu martarombo? Martarombo yang dimaksud adalah menyusur silsilah, agar tidak terjadi kesalahan untuk meletakkan panggilan persaudaraan, ... Read More »