Berita SamosirKegiatan DPP SimarmataTarombo

Ompu Simataraja Sian Tano Tamba, Huta Ni Ompungna

Buku Putih, SIMARMATA.or.id – SorbadijuIu mempunyai anak lima, jala Omputta ma anak nomor tolu ima Saragitua. Saragitua mempunyai dua anak, ima Ompu Tuan Binur dohot Ompu Saragi jala Simataraja anak patoluhon sian opat anakhon ni Omputta Tuan Binur.

Ompu Tuan Binur mangoli tu boru ni Raja Manurung sian negeri Sihotang na margoar Bunga Ria br. Manurung, jala mamungka huta nasida di Rianiate, goama HUTA NAMORA. Ompu Tuan Binur Raja disegani di daerah tersebut, dengan sambutan dan kehormatan dari penduduk.

Selama tinggal di Rianiate lahirlah anak opat halak dan boru dua halak, anak tersebut bernama : Lango Raja, Saing Raja, Mata Raja dan Deak Raja. Jala boru na dua i muli ma sada tu Sihotang Marsoit, jala na sadanari tu Limbong na Opatpulu.

Disada tingki dibahen Simataraja ma sada parpunguan dinasida marhaha-maranggi lao patotahon bagian na pinungka ni Ompu Tuan Binur dohot Ompu Saragi Tua na adong ditano Tamba, huhut manangkasi torsa – torsa ni adat si Raja Batak. Dung mangkatai nasida, ditolopi ma Simataraja borhat mandapothon pinompar ni Ompu Tamba Tua ditano Tamba, jala didapot ma disi Sitonggor, Sitonggor Tonga-tonga dohot Sitonggor Toruan, anak ni Ompu Tamba Tua.

Manat do Simataraja mangkatai dohot Pinompar ni Ompu Tamba Tua na tolu i. Ai sai diingot do umpasa na mandok manat mardongan Tubu, elek mar Boru jala somba marhula-hula. Mangalusi sise pinompar ni Ompu Tamba Tua, dialusi Simataraja ma, ima manungkun na pinungka ni Omputta Saragi Tua na adong di Tano Tamba.

Dibagasan dos ni roha dipatota ma golat/bagian, ima bagian ni Tamba Tua dipasahat ma tu pinompar na, jala bagian Saragi Tua dipasahat tu Simataraja. Dijou nasida ma Bius Bolon patotahon adat huhut patuduhon hasadaan ni roha nasida. Dipatupa nasida ma mangalahat sada horbo sitingko tanduk sijambe ihur, siopat pusoran, na malo mangarege ditonga ni alaman, patuduhon barita gabe barita horas. Digokhon do pomparan ni Si Raja Naiambaton na humaliang tano Tamba, tarlumobi Saragi Tampak. Denggan do ulaon i mardalan sahat tu ujungna. Jala dimasa ni ulaon i diparate-atehon na torop ido Simataraja, ala tarbarita do tu sude luat ia Simataraja jolma partahi, paralamat jala ulubalang na gogo.

Janner Simarmata

Dr. Janner Simarmata, S.T., M.Kom. (C.SP., C.BMC., C.DMP., C.PI., C.PKIR., C.SF., C.PDM., C.SEM., C.COM., C.SI., C.SY., C.STMI INT'l., CBPA., C.WI.) Humas DPP Punguan Pomparan Ompu Simataraja Raja Simarmata Dohot Boruna Se Indonesia, di mana sebelumnya adalah Ketua Bidang Infokom DPP diperiode kepengurusan tahun 2008-2012, 2012-2016 dan 2016-2023. Dia juga yang mengelola website SIMARMATA.OR.ID sejak tahun 2008-2022, kini diangkat menjadi Dewan Pakar DPP.

Artikel terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button